Tas nav tavs vīrs

Mūsu mainīgajā un dinamiskajā laikmetā bieži tiek uzdoti jautājumi, vai ģimene kā attiecību modelis nav izsmēlis savas iespējas? Vai laulībai ir kāda nozīme? Vai ir svarīgs šis ieraksts pasē? Vai ir kāda nozīme laulību apliecībai, jo tāpat notiek šķiršanās? Un izskatās, ka viena cilvēka mūžs bieži vien ir par īsu, lai patstāvīgi tiktu galā ar šo būtisko tēmu. Kas Bībelē teikts šajā sakarā?

Jēzus un samariete

Lūk, kāda epizode no Jēzus sarunas ar samariešu sievieti: „Tad Viņš tai saka: "Ej, sauc savu vīru un nāc šurp!" Sieva Viņam atbild: "Man nav vīra." Jēzus viņai saka: "Tu pareizi esi sacījusi: man nav vīra, – jo pieci vīri tev ir bijuši, bet, kas tev tagad ir, tas nav tavs vīrs. Šai ziņā tu esi runājusi patiesību."” (Jāņa 4:16-18) No šī dialoga var saprast, ka samariešu sieviete pēc vairākām precībām atkal ir attiecībās, bet bez saistībām, kā šodien saka, „boyfriend”. Par to, ka šo divu cilvēku kopdzīve nav saskaņā ar apkārtējās sabiedrības pieņemtajām tikumiskajām un reliģiskajām normām, liecina sievietes izvēlētais laiks, lai dotos pēc ūdens uz aku. Tā ir pusdiena. Šajā laikā ir viskarstākā saule, tāpēc šajā laikā pie akas ir vismazāk cilvēku. Kāpēc tad precības bija pieņemamais veids, kā uzsākt kopdzīvi?

Laulība – derības attiecības

Dievs caur pravieti Maleahiju izteica priesteriem nopietnus aizrādījumus par to, ka viņu kalpošana nav pieņemama. Un viens no aizrādījumiem attiecas uz priesteru nepieņemamo attieksmi pret savām sievām: „... Es nevaru vairs mierīgi uzlūkot ēdamo upuri, nedz arī saņemt ko patīkamu no jūsu rokām. Un tomēr jūs prasāt: kāpēc tas tā? - Tāpēc, ka Tas Kungs ir bijis par liecinieku tev un tavu jaunības gadu sievai, kuru tu tagad esi atstūmis un ienīsti, kaut viņa bija tava līdzgaitniece un tavas paša derības sieva.” (Mal 2:13,14) No šī Bībeles teksta izriet daži secinājumi attiecībā uz laulību:

·         Precēšanās nav vienkārši sākšana dzīvot kopā.

·         Vīrietis un sieviete precoties slēdz derību, kuras pamatā vienmēr ir solījums.

·         Dievs ir liecinieks šādam pasākumam.

Šeit ir arī atbilde jautājumam, vai laulību apliecībai ir kāda nozīme? Laulību ceremonijas galvenais moments ir solījums, kura esamību ieraksts apliecībā tikai apstiprina.

Laulību ceremonija Bībelē

Izlasot Bībeli no vāka līdz vākam, nepamanīju, lai kaut kur būtu aprakstīta laulību norise. Visdrīzāk tā laika gaitā ir nepārtraukti mainījusies. Arī mūsdienās dažādās pasaules valstīs pat kristiešu vidū ir atšķirīgas tradīcijas, bet nekur neiztiek bez laulību solījuma. Par Jēzu teikts, ka Viņš bija kādās kāzās Kānā. Bet Jāņa evaņģēlijā aprakstīti tikai notikumi pie kāzu galda. Par to, kā notika laulību ceremonija Jēzus laikā, mēs varam meklēt vēsturnieku aprakstos. Kaut gan nav taču svarīgi, kāda bija forma, svarīgākais noteikti bija saturs un vēl vairāk abu laulāto spēja dzīvot šajā jaunajā attiecību fāzē, kas arī nosaka attiecību ilglaicīgumu.

Attiecības mūža garumā

Kādā sarunā ar Jēzu farizeji Viņu izprašņāja par iespējām šķirties. Tas ir aprakstīts Mateja evaņģēlijā 19:1-9. Izskatās, ka pamatojoties uz Mozus bauslību, viņi cerēja saņemt apstiprinājumu no Jēzus, ka šķirties „katra iemesla dēļ” ir normāli. Turpretim Jēzus paskaidroja pārprastās Mozus bauslības nozīmi, kā arī pastāstīja Radītāja sākotnējo nolūku gadījumā, kad divi kļūst viena miesa: „... ko nu Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt.” (Mt 19:6)

Saskaņā ar Jēzus mācību, derības attiecībām nav beigu termiņa. Tās ir spēkā, kamēr derībā iesaistītās personas ir dzīvas. Mums ir atstātas skaistas liecības par derības attiecībām, kas ilgst mūža garumā. Piemēram, starp Dievu un Noasu, Dievu un Ābrahamu, Naomiju un Ruti un vēl daudzas citas. Līdzīgi arī laulības solījuma noslēgumā ir vārdi „kamēr jūs abi dzīvosiet” vai „kamēr nāve mūs šķirs”. Kāds mācītājs, redzot mūsdienu bezcerīgo situāciju laulību šķiršanas ziņā, lai neprasītu no jaunlaulātajiem „neiespējamo”, šos solījuma vārdus aizstāja ar tekstu „kamēr mīlestība nenomirs”. Lai cik tas moderni neizklausītos, tas, protams, ir tālu no bībeliskās izpratnes par to, kas ir mīlestība un laulība.

Ir redzētas daudzas foto, kurās centrā ir gados vecāks pāris un ap viņiem ir daži bērni, znoti un vedeklas, vairāki mazbērni un dažreiz pat daudz mazmazbērnu. Tas ir ne tikai skaisti. Tur ir spēks. Tur ir liecība par kopā pārdzīvotajām grūtībām. Tur ir liecība par kopā izcīnītajām uzvarām. Ja tev nav bijusi iespēja būt šādas fotokartiņas dalībniekam, tad sāc to veidot. Un, ņemot vērā cilvēka mūža īslaicīgumu, tu vari drīz vien izrādīties kādas foto centrā kopā ar savu dzīvesdraugu un jums apkārt būs ...

Bauslis

Starp Dieva dotajiem desmit baušļiem ir arī kāds, kurš runā par laulības tēmu: „Tev nebūs laulību pārkāpt.” (2. Mozus 20:14) Ar šo bausli Dievs nosaka seksuālo attiecību robežas, un ne tāpēc, lai ierobežotu un aizliegtu kaut ko labu. Gluži otrādi, lai to labo, ko ir paredzējis Dievs, cilvēks varētu saņemt pilnā mērā. Seksa autors ir Dievs. Tā ir Viņa ideja. Viņš to ir paredzējis vīram un sievai, lai viņi varētu iepriecināt viens otru, gūt baudu (Sal. pam. 5:18-19), piedzīvot īpašu tuvību un radīt bērnus. Sekss, kas ir ārpus laulības, ir nelegālais sekss. Pat tad, ja vienkārši ilgi dzīvo kopā. Pat tad, ja gultā apķērušies sola viens otram mīlestību uz mūžu. Atturība no seksuālajām attiecībām līdz laulībām ir svarīga, jo katram ir normāla vēlme apprecēt nevainīgu sievu/vīru. Mēs esam radīti seksuālajām attiecībām ar vienu cilvēku. Labā ziņa ir arī tā, ka caur Jēzu Kristu var jebkurā brīdī sākt visu no jauna. Var atgūt arī seksuālo šķīstību, kura ir pazaudēta. Dievs saka: „Es jūs slacināšu ar šķīstu ūdeni, lai jūs topat šķīsti: Es jūs šķīstīšu no visiem jūsu traipiem un no visādas jūsu elka kalpības. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu; Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jums došu Savu Garu un jūs vadīšu, ka jūs staigāsit Manos likumos un sargāsit un pildīsit Manas tiesas.” (Ec 36:25-27) „Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet, ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai.” (1. Jāņa 4:10)

Kalna svētrunā Jēzus padziļina šī baušļa nozīmi dziļāk par laulības pārkāpšanu fiziskā līmenī: „Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev nebūs laulību pārkāpt. Bet Es jums saku: ikviens, kas uzskata sievu, to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī.” (Mt 5:27-28) Nepietiek ar ārēju savaldību. Dievs, kas redz cilvēku sirdis, vēlas redzēt arī mūsu iekšējo šķīstību.

Kāpēc laulība nav populāra?

Vēl precīzāk būtu teikt, ka laulības iestādījums kopš seniem laikiem piedzīvo dažādus uzbrukumus – homoseksuālisms, gadījuma seksuālās attiecības, attiecības bez saistībām, jeb, kā agrāk teica, dzīve civillaulībā, utt. Kāpēc? Šķiet, ka atbilde ir pravieša Jesajas vārdos: „Jo, kā jauneklis apprecas ar jaunavu, tā tavi bērni vienosies ar tevi, un, kā līgavainis priecājas par savu līgavu, tā tavs Dievs priecāsies par tevi.” (Jes 62:5) Bībelē bieži attiecības starp vīru un sievu tiek izmantotas, lai ainotu Dieva attiecības ar Viņa ļaudīm. Zinot Dieva pretinieka nodomus mūs atsvešināt no Viņa, ir saprotama velna vēlēšanās izkropļot šo attiecību modeli. Tā ir sātana iespēja parādīt Dievu nepareizā gaismā un nonicināt Viņa beznosacījumu mīlestību pret mums. Tas ir veids, kā sagādāt cilvēkiem ciešanas, lai pēc tam tajās vainotu Dievu.

Noslēgums

Lasot Bībeli, ir pavisam skaidrs, ka Dievs vēlas mūsu laimi, cik tas ir iespējams, jau tagad un vēl vairāk, kad būsim ar Viņu mūžībā. Novērojumi rāda, ka cilvēkam visvairāk prieka sagādā tieši labas attiecības. Dievs savā gudrībā piedāvā laulību kā derības attiecības, nevis kā īstermiņa līgumsaistības ar nosacījumu, kamēr mums abiem labi. Jebkurā gadījumā ir izvēle. Arī attiecībā uz laulību izvēle būs atšķirīga tam, kurš mīl Dievu, un tam, kurš savu dzīvi veido nerēķinoties ar Viņu. Un, kam tas vēl iespējams, nepalaidīsim garām vienu no būtiskākajiem soļiem uz sakarīgu kopdzīvi laulībā, kas dota Dieva ļaudīm, un tas ir – pirmslaulību konsultācijas!

Dainis Rudzīts

dainis@baznica.lv