Kristus Jēzus ir dzīvs un darbojas!

Redz, kā laiks skrien, te jau arī Lieldienas klāt. Zinu, ne visiem, tomēr daudziem mūsu sabiedrībā Lieldienas ir nozīmīgi svētki. Senāk domāju, ka Lieldienas ir Lieldienas. Nu, viena īpaša Liela diena gadā. Bet ar laiku uzzināju mulsinošu faktu: patiesībā nav vis viena lielā diena, pat ne divas, bet ir daudz Lieldienu, kas atšķiras gan datuma, gan satura ziņā. Pēc maniem novērojumiem, četras galvenās Latvijā svinētās Lieldienas ir šādas: latviešu („pagānu”) Lieldienas, ebreju Lieldienas (Pesah vai Pashā),  katoliskās (rietumu tradīcijas, kurai seko arī vairums protestantu) Lieldienas un pareizticīgo (austrumu tradīcijas) Lieldienas. Un dabīgi, katra no grupām uzskata, ka vispareizākais ir tieši viņu Lieldienu datums, saturs un ceremonijas. (Informācija par Lieldienu datumu atšķirībām internetā - http://www.starspace.lv/public/26985.html)

Kuras no Lieldienām katrs svin vai nesvin nevienas, tas lai paliek uz katra paša sirdsapziņas, galu galā arī Bībelē ir teikts: „Dažs ievēro vienu dienu vairāk par otru, dažs turpretim visas dienas tur vienādas: ikviens lai pilnīgi turas savā pārliecībā!” (Rom 14:5) Tomēr vienu gan jāatzīst: pēdējo 2000 gadu laikā ziņu aģentūras pasaulei nav piedāvājušas nozīmīgāku vēsti par to, ko ik pavasari no jauna uzsvērti un svinīgi pasludina dažādu konfesiju kristieši –

ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc Rakstiem un ka Viņš aprakts un trešajā dienā augšāmcēlies pēc Rakstiem.” (1Kor 15:3-4)

Viņš nav miris, lai paliktu kapā; Viņš ir miris un augšāmcēlies! Viņš ir augšāmcēlies ne tādēļ, lai sēdētu Debesu tronī un baudītu pielūgsmi. Viņš nav augšāmcēlies tādēļ, lai dotos pēc iespējas tālāk no planētas Zeme un atpūstos pēc tur paveiktās grūtās misijas.

Kristus ir augšāmcēlies un dzīvs, un darbojas. Viņš neteica, redzi, Es atcerēšos jūs ik dienas līdz pasaules galam. Viņš neteica, Es domāšu par jums ik dienas līdz pasaules galam.

Viņš teica: „Redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mt 28:20)

Tavs Glābējs ir augšāmcēlies. Viņš ir dzīvs. Un, ja tu izvēlies būt ar Viņu, Viņš ir ar tevi!

Kristus ir dzīvs un darbojas savā Vārdā, Svētajos Rakstos, atklājoties tev, uzrunājot tevi un sniedzot tev cerību. Viņš ir dzīvs un darbojas savā Svētajā Garā, tevi pārliecinot un brīdinot, vadot un aizstāvot, audzinot un apdāvinot. Kristus ir dzīvs un darbojas, tavas taisnības skrandas nomainot ar Viņa taisnības balto tērpu. Kristus ir dzīvs un darbojas, uzņemot uz sevi pret Dievu un Viņa bērniem ļaužu neticībā un īsprātībā izkliegtos apvainojumus un izsmieklu.

Kristus ir dzīvs un priecājas kopā ar tevi, kad tev klājas labi un tu gūsti panākumus. Kristus ir dzīvs un darbojas, gādājot, lai globālajā krīzē tava maize un ūdens neizsīktu. Kristus ir dzīvs un darbojas, spēcinot ciešanās un dziedinot slimībās. Izlasi sadaļā "Iedvesmai"   Lailas liecību! Kristus ir dzīvs un darbojas! Lai pateicība un slava Viņam!

Kad Dieva bērna gājums stāj šīs zemes dzīves pēdējā pieturā, Kristus ir dzīvs un darbojas, apstiprinot dārgo augšāmcelšanās un mūžības apsolījumu.

Kāpēc Kristus Jēzus to visu dara? Tāpēc, ka Viņš ir mūsu, grēcinieku Draugs.

Kristus ir dzīvs un darbojas savā draudzē. Kur divi vai trīs ir sapulcējušies Viņa vārdā, Kristus ir dzīvs un darbojas viņu vidū, nesot garīgu spēku un sadraudzību. Kur Viņa mācekļi aiz veca niķa joprojām plūcas, kurš no viņiem lielākais un kura uzskats pareizākais, Kristus ir dzīvs un darbojas, pūloties atgādināt, ka īstais pareizums ir lēnprātība un patiesais lielums - kalpošana.

Kristus ir dzīvs un darbojas Bībeles studiju klasē, palīdzot iepazīt Dieva ceļus un staigāt tos kopā ar Viņu. Kristus ir dzīvs un darbojas veselīga dzīvesveida klubiņos, mācot gūt no dzīves vislabāko. Kristus ir dzīvs un darbojas evaņģelizācijas pasākumos, iepazīstinot ar sevi tos, kuru sirds alkst pēc dievišķa Drauga. Kristus ir dzīvs un darbojas garīgās mūzikas vakaros, liekot mūziķu un klausītāju dvēselēs vibrēt mūžības ilgu un pateicības pārdzīvojumam. Un kur vien Viņa ļaudis nesavtīgi sniedz palīdzīgu roku savu līdzcilvēku vajadzībās, vari būt drošs – tur darbojas dzīvais Kristus.

Nesen uzklausīju svētrunu. Runātājs, pats to nezinot, tik skaidri un personīgi pateica to, kas bija vajadzīgs tieši man. Es sapratu, ka Kristus ir dzīvs un darbojas viņā. Kristus ir dzīvs un darbojas cilvēkā, kurš tev ne tikai pieklājīgi pajautā, kā klājas, bet arī labprāt uzklausa tavu atbildi. Kristus ir dzīvs un darbojas cilvēkā, kurš ne tikai tev smaida, bet palīdz tev atzīt arī tavas kļūdas.

Kristus ir dzīvs un darbojas savā bērnā, kas dienu no dienas klusi un uzticīgi ar savām rokām veic vienkāršu, bet sabiedrībai vajadzīgu darbu.

Manas darbdienas lielākoties paiet pie datora – lasot un rakstot. Esmu pārliecinājies, ka bieži vien arī Kristus izmanto šo ierīci. Tomēr Viņš nedzīvo un nedarbojas datorā. Viņš ir dzīvs un darbojas manī.

Vai tevī Kristus Jēzus ir dzīvs un darbojas?