Kāds ir tavs jūgs?

Kristus apustulis Pāvils reiz rakstīja vēstuli kristiešiem Galatā. Vēstulē viņš uzrunāja cilvēkus, kas dzīvoja grūtos apstākļos, kuru ticība tika ik dienas smagi pārbaudīta, un pasaule viņus visādi centās vilkt atpakaļ, lai viņi atstātu Kristu un atgrieztos vecajā dzīvē, kuras gals ir bojāeja. Un šajā vēstulē apustulis sacīja:

Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūgties kalpības jūgā!” Galatiešiem 5:1

Arī vēstulē Korintas kristiešiem viņš rakstīja par jūgu: „Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem. Jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējs ar tumsību?” 2. Korintiešiem 6:14

Tas ir labs princips, ko parasti atgādina jauniešiem, kam precību gadi pienākuši, bet patiesībā tas neattiecas tikai uz precēšanos, šis princips ir daudz plašāks.

Kā var sajaukt kopā gaismu ar tumsu? Nekā. Vai nu ir gaisma, vai tumsa. Ja jūs iededzat tumšā istabā gaismu, tumsa pazūd, jo tās nevar pastāvēt abas kopā.

Un kā jūs varat sajūgt kopā taisnību un netaisnību savā dzīvē? Tas nav iespējams, tās nesajaucas – gluži tāpat, kā eļļa un ūdens. Kā asprātīgi teicis Kaudzīšu Reinis, „Taisnība tādu darbu nestrādā, kur jālokās, jo viņai stīva mugura.”

Tu nevari sajūgt savu dzīvi kopā ar kaut ko tādu, kas tevi kalpina, un tajā pašā laikā palikt Kristus dotajā brīvībā. „Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūgties kalpības jūgā!”

Skaidrs, ka jūgs šeit ir pārnestā nozīmē, bet kas ir jūgs burtiskā nozīmē? Jēzus un Pāvila laika jūgs ir ierīce, kas savstarpēji savieno darba dzīvniekus (visbiežāk vēršus).

juugs veersi juugaa

Nu, te nav grūti nojaust arī pārnesto nozīmi.

Tehnikā ir tāda lieta kā sajūgs. Ko tas dara? Tas savieno kopā divas vārpstas tā, lai, kad griežas viena, otra grieztos līdzi.

Senos laikos gūstekņus, kuriem bija lemts uz mūžu kļūt par vergiem, pārvietojot saslēdza vairākus kopā, lai tie nevarētu aizbēgt. Līdz ar to jūgs kļuva arī par verdzības simbolu. Jūgs norāda uz smagumu, uz nastu. Tas nozīmē, ka tu esi saistīts kopā ar kādu vai ar kaut ko un nevari no tā šķirties.

Kāds ir tavs jūgs? Kas ir ap tavu kaklu, kas spiež tavus plecus, kas ir tas, kas liek tev visur nest līdzi tik smagu nastu, kādu Dievs nekad nav paredzējis cilvēkam nest?

Dievs tevi vēlas atbrīvot no sveša jūga, Dieva Gars ir stiprāks par katru jūgu, par katru nastu, par katriem apstākļiem, par katru problēmu, un vienīgais, kas ļauj jūgam palikt tavā sirdī, tavā dzīvē un uz taviem pleciem, esi tu pats.

Jūgs sasaista lietas kopā. Jūgs piesien mūs kaut kam vai pie kaut kā. Varbūt tas ir kaut kas, ko tu esi izdarījis, vai kaut kas, kas ar tevi ir noticis, ko citi tev ir nodarījuši?

Tu nespēj no tā atbrīvoties. Tu katru savas dzīves dienu dzīvo tā ēnā. Tu katru dienu dzīvo tā ēnā, kas ar tevi notika bērnībā, kas ar tevi notika skolā, kas notika tavā ģimenē kas ar tevi notika augstskolā vai armijā, kas notika darbā.

Katru dienu tu dzīvo tā ēnā, ko tev kāds nodarīja, un tas ir jūgs, kas tevi sien pie pagātnes. Kad tu ej uz vienu pusi, tas nāk tev līdzi, kad tu mēģini iet uz otru pusi, tas velk tevi atpakaļ.

Un tu nes savu smago nastu, jo jūgs tevi ar to saista. Tu nes savu nastu ilgāk un tālāk nekā tu to vēlētos vai vajadzētu, jo jūgs tevi saista.

Varbūt tavs jūgs ir personīga neveiksme vai trūkums. Varbūt tu esi nodarījis pāri un sagādājis raizes saviem vecākiem, vai saviem bērniem, vai savam dzīvesbiedram, vai saviem draugiem, vai savai draudzei.

Varbūt tu esi rīkojies tā, ka tagad tu jūties vainīgs un apkaunots, un katru dienu šis jūgs tevi saista ar pagātni. Šāds jūgs izmaina tavu personību, tas kropļo tavu garīgumu, tu nevari adekvāti reaģēt uz šodienu, jo tava reakcija ir atkarīga no tavas pagātnes.

Vienu dienu tu esi dusmīgs, citu dienu tu esi izmisis, vēl citu tu esi nobijies, un cilvēki to vērojot saka, no kurienes viņš tāds, kāpēc viņš tāds.

Bet tas, ko viņi nezina, un varbūt tu pats nenojaut, ir jūgs, kas tevi saista ar pagātni un liek tev reaģēt noteiktā veidā. Un katru dienu tu jūties tā, it kā nestu smagu nastu, un tava sajūta ir pilnīgi pareiza, tas ir tieši tas, kas patiesībā notiek.

Tu varbūt gadiem ilgi esi kristietis, un tu gribētu aktīvi kalpot Dievam un aktīvi piedalīties draudzes kalpošanā, bet kaut kas tevi vienmēr attur, kaut kas tevi vienmēr velk atpakaļ, un tu saki, es neesmu gatavs, es esmu kautrīgs, es esmu neatbilstošs, nepiemērots, man trūkst spēka.

Varbūt savas kādreizējās neveiksmes ietekmē tu baidies mēģināt vēlreiz, jo tu baidies, ka atkal vari kļūdīties.

Varbūt tāpēc, ka kādreiz kāds tevi zemu novērtējis vai par tevi ko sliktu runājis, ir sagūstīta tava pašcieņa, un tu zemapziņā vienmēr baidies un pārdzīvo, ko par tevi domās citi. Ko par tevi padomās tavi vecāki, ko par tevi padomās tavi draugi, ko padomās draudze, ko padomās sieva vai vīrs, vai priekšnieks. Tie visi ir dažādi jūgi.

Kas ir tavs jūgs? Kas ir tas, no kā tu nespēj un nespēj atbrīvoties? Tu visdrīzāk pat neatceries dienu, kad šo jūgu ieguvi. Tu varbūt pat neatceries, kā ir būt brīvam. Jūgs ir kas tāds, kas kavē tavu garīgo izaugsmi. Jūgs ir kas tāds, kas tev neļauj savā dzīvē darīt to, uz ko Dievs tevi aicina.

Varbūt tavs jūgs ir kāds grēks, par kuru neviens nezina, bet tevi tas saista un tu no tā nevari aizbēgt. Un tu nevari piedzīvot Dieva klātbūtnes prieku, jo tavs jūgs tevi saista, un tas šķir tevi no Dieva, jo grēka jūgs tevi ir piesaistījis grēka tēvam, velnam.

Un kad baznīcā mācītājs runā par glābšanu un atbrīvošanu, tu vairs netici, jo esi šo nastu nesis jau pārāk ilgi.

Vaina nav vērsī, vaina ir jūgā uz viņa kakla. Vaina nav tevī; tu esi cilvēks, ko Dievs radījis pilnīgu un brīvu, lai tu būtu Viņa Svētā Gara mājoklis, lai tu dzīvotu mūžīgi ar Viņu. Vaina nav tevī, ka tu būtu nepareizs cilvēks vai vienkārši neveiksminieks. Vaina ir tajā, ko tu apzināti vai neapzināti esi ļāvis velnam izdarīt ar tavu dzīvi.

Un viņš priecājas, ka tu mokies ar šo jūgu un nosodi un ienīsti sevi par to, un ka tu zaudē ticību Kristum un Bībelei, un ticību cilvēkiem, un ticību draudzei. Un vairāk par visu viņš nevēlas, lai tu reiz celtos un piedzīvotu, ko nozīmē būt brīvam, ko nozīmē būt glābtam, ko nozīmē atgriezties mājās, un tāpēc viņš tev pastāvīgi atgādina un liek sajust tavu jūgu.

Vai zemei un jūrai! Jo velns nonācis pie jums lielās dusmās, zinādams, ka tam maz laika atlicis." Atklāsmes 12:12

Jo ilgāk mēs dzīvojam, jo mazāk laika atliek līdz Jēzus atnākšanai godībā. Velns to zina un tāpēc uzbrūk mūsu paaudzei vairāk nekā iepriekšējām, izmantojot visus līdzekļus, lai ar dažādu veidu jūgiem saistītu cilvēkus, un pieliekot visus spēkus, lai neļautu no tiem atbrīvoties.

Velnam nav nekas pretī, ja mēs vienu dienu nedēļā uzvelkam uzvalku un noliekam ikdienas darbus. Viņam nav nekas pretī, ja mēs šo dienu arī pavadām nopietnās pārdomās. Droši vien viņš ir pat ļoti apmierināts, ja mēs pavadām svēto dienu pārdomājot, kādi mēs esam nelabojami grēka vergi, kādi mēs esam liekuļi vai nederīgi vai negarīgi.

Bet Dievs saka: „Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs, kas jūs izveda no Ēģiptes zemes, lai jūs tur nebūtu par vergiem, un Es esmu salauzis jūsu jūga kokus un esmu licis jums staigāt ar paceltu galvu.” 3Moz 26:13

Ievērojiet, ko nozīmē Dieva glābšana. Viņš nevis atvieglo mūsu jūgu, nevis noliek to malā uz laiku, piemēram, uz vienu dienu nedēļā, kad ejam uz dievnamu. Viņš to salauž. Dievs vēlas, lai mēs varam staigāt paceltu galvu.

Tanī dienā novelsies viņa, Asura, nasta no taviem kamiešiem un noslīdēs viņa jūgs no tava kakla.” Jesajas 10:27 Citos Bībeles tulkojumos arī šeit ir teikts – jūgs tiks salauzts.

Zars riesīsies no Isaja celma, un atvase no viņa saknēm nesīs augļus.” Jesajas 11:1 Tur tālāk seko pravietojums par Glābēju Kristu.

Tas, kurš saistīts jūgā, nevar no tā atbrīvoties, bet viņš var tikt atbrīvots. Dievs Kristus Jēzus personā ir atnācis pasaulē kā atbrīvotājs.

Kāda tad ir Kristus dotā brīvība? Vai tā ir pilnīga neatkarība? Nē. Tāda iespēja patiesībā nepastāv ne šajā, ne arī kādā citā pasaulē.

Alternatīva ir šāda: – piespiedu kārtā vergot velnam, kas mūs ienīst, nicina un grib iznīcināt, vai labprātīgi nodot sevi Dievam, kurš pats ir ziedojies mūsu labā, kurš mūs mīl un vēlas dāvināt mums mūžību. Redziet, tā ir milzīga starpība, tie ir divi diametrāli pretēji stāvokļi.

Vai nezināt, ka tam, kam jūs sevi nododat par paklausīgiem kalpiem, jums arī kā kalpiem jāklausa, vai nu grēkam uz nāvi, vai paklausībai Dievam - uz taisnību.” Romiešiem 6:16

Kristus aicina: „Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācieties no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. Jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla." Mateja 11:28-30

Reālā situācija ir tāda, ka mums nav iespējams dzīvot uz savu roku. Mums ir jābūt saistītiem ar vienu vai otru lielo spēku, kas cīnās šajā pasaulē. Vai nu ar Kristu, vai ar sātanu. Kristus mūs mīlēdams aicina saistīties ar Viņu.

Ja velna jūgs nozīmē būt saistītam ar ienaidnieku, tad Kristus jūgs nozīmē būt saistītam ar draugu. Ja pirmais mūs spiež vergot, otrais mums dodiet iespēju mīlestībā sadarboties.

Ja pirmais izposta mūsu dzīvi, otrais to sakārto un dziedina. Ja pirmais mūs sagrauj un iztukšo, otrais mūs piepilda un stiprina. Ja pirmais ir smags un mokošs, otrais ir viegls un patīkams. Ja pirmais ir kā verdzība, tad otrais ir kā brīvība! Jo ne velti mēs sākuma tekstā lasījām – „Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis” Lai pateicība Viņam!

Varbūt kāds pie sevis domā – ko viņš šodien tik daudz runā par lietām, kas uz mums neattiecas. Mēs jau sen esam Kristus atbrīvoti.

Tomēr šī nav vieta, kur pulcējas tikai kāda svēto izlases vienība, kuriem viss ir kārtībā un nav nekādu problēmu. Daudzus no mums spiež dažādas nastas. Es domāju, ka starp mums ir ne viens vien, kam plecus spiež tāds jūgs vai jūgi, kādus Dievs nav paredzējis mums nest. Jūgs vai jūgi, kas mūs kavē īstenot Dieva nodomu mūsu dzīvē. Kas mums neļauj priecāties Kristus tuvumā.

Nepietiek, ka tu piederi draudzei, kurā lūdz Dievu, tev pašam ir jālūdz Dievs. Nepietiek, ka tu piedalies Bībeles skolā, kurā mācās Bībeles vēsti, tev pašam jāmācās Bībeles vēsts.

Nepietiek, ka tavā draudzē ir cilvēki, kas kalpo Dievam un nākotnes pasaulei, tev pašam ir jākalpo Dievam un nākotnes pasaulei. Nepietiek, ka tu zini, ka Dievam ir plāns citu cilvēku dzīvei, tev jāzina, ka Dievam ir plāns arī tavai dzīvei.

Izsūdzi Dievam savas nastas un lūdz Kungam atbrīvošanu no visa, kas tevi kavē, kas tevi velk atpakaļ.

Bet šīs svētrunas vēsts ir veltīta arī Kristus jau atbrīvotajiem (jau sākuma teksts). Pirmkārt, pārdomājot šīs lietas jums ir dots jauns stimuls pateicībai Dievam.

Otrkārt, pēc šīm pārdomām jūs labāk sapratīsit tos, kas vēl velk svešu jūgu, un varēsit viņiem labāk palīdzēt.

Un treškārt, pēc katras uzvaras, ko Dievs dāvina mūsu dzīvē, mums visiem jāpatur prātā sākuma tekstā lasītie vārdi: „Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūgties kalpības jūgā!” Galatiešiem 5:1